ПЛАТФОРМА ЗА ЕЛЕКТРОННО ПОДПИСВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ В УНИСОН С РЕГЛАМЕНТ 910/2014 НА ЕС

Файл за подписване:
ЛОКАЛНА УСЛУГА ЗА ПОДПИСВАНЕ - BISS

BISS (Browser Independent Signing Service) е софтуер за подписване с Квалифициран Електронен Подпис (КЕП) при извършване на операции в Интернет браузъра. Използва технология, която позволява локално полагане на електронен подпис без използване на активна компонента. Голямо предимство при използването на BISS е независимост от използвания браузър и неговите ограничения или невъзможност за поддръжка на Java аплети или ActiveX контроли.

BISS осигурява работата с удостоверения за КЕП, за всички популярни браузъри под операционни системи MS Windows 8, MS Windows 10, Linux Ubuntu 18.04 LTS, Linux Ubuntu 20.04 LTS, Mac OS 10.15 Catalina, Mac OS 11 Big Sur. Сработва при всяко използване на частния ключ на удостоверението за КЕП, намиращ се на смарт карта. BISS използва Microsoft CryptoAPI или PKCS11 библиотека за достъп до смарт картата. BISS използва Microsoft CryptoAPI или PKCS11 библиотека за достъп до смарт картата.

За да се използва BISS е необходимо предварителна инсталация на услугата, като приложение на работната станция, където ще се извършва подписване – изискват се администраторски права.

Инструкции за работа с BISS можете да свалите от: ТУК

Забележка: Могат да бъдат подписвани файлове с размер до 10 MB.