Подписване на файлове

Формат: CAdES инфо PAdES инфо XAdES инфо
Ниво на подписа: инфо
Тип на подписа: инфо
Хеш алгоритъм: инфо
Подпиши

ЛОКАЛНА УСЛУГА ЗА ПОДПИСВАНЕ - BISS


BISS (Browser Independent Signing Service) е софтуер за подписване с Квалифициран Електронен Подпис (КЕП) при извършване на операции в Интернет браузъра. Използва технология, която позволява локално полагане на електронен подпис без използване на активна компонента. Голямо предимство при използването на BISS е независимост от използвания браузър и неговите ограничения или невъзможност за поддръжка на Java аплети или ActiveX контроли.


BISS осигурява работата с удостоверения за КЕП, за всички популярни браузъри под операционни системи MS Windows, Linux и MacOS. Сработва при всяко използване на частния ключ на удостоверението за КЕП, намиращ се на смарт карта. BISS използва Microsoft CryptoAPI или PKCS11 библиотека за достъп до смарт картата.


За да се използва BISS е необходимо предварителна инсталация на услугата, като приложение на работната станция, където ще се извършва подписване – изискват се администраторски права. е необходимо предварителна инсталация на услугата, като приложение на работната станция, където ще се извършва подписване – изискват се администраторски права.


Инструкции за работа с BISS можете да свалите от ТУК


Спецификация на BISS можете да свалите от‚ ТУК


Забележка: Могат да бъдат подписвани файлове с размер до 10 MB.

0700 199 10